2015eko Akitania Hegoaldeko Eszena nazionalaren ohiko biltzar nagusia

Compagnie Recirquel, Night Circus au théâtre de Bayonne – décembre 2014 © MHD

2015ko ekainaren 29an, guztien adostasunarekin onartuak, presentatu izan diren txostenak, Akitania Hegoaldeko Eszena nazionalaren dinamika ederra agerrarazi dute. 2014an, Eszena nazionalak 139 emanaldi proposatu ditu eta 47 000 ikusle errezibitu ditu. Bere programazio artistikoaren ondoan, Eszena nazionalak kudeatzen dituen salak (Baionako antzokia, Apollo sala) bai eta bere talde profesionalak eskolen eta elkarteen eskuetan ezartzen ditu bere ikusgarrien antolatzeko (2014an, 57 ikusgarri eta 20 000 ikusle izan dira).